Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Uczelnie bliżej biznesu


Puls Biznesu

Fundusze unijne W jaki sposób unijne fundusze wesprą szkoły wyższe w dostosowaniu wiedzy studentów do potrzeb rynku? Czy dobre praktyki z poprzedniego rozdania mogą być kontynuowane w nowej perspektywie?

Od lat pracodawcy narzekają na nieprzygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do podjęcia pracy zawodowej. Uważają, że programy nauki odbiegają od potrzeb rynku pracy i nie rozwijają wiedzy praktycznej i tzw. umiejętności miękkich. Dlatego już w poprzednim rozdaniu unijnych pieniędzy finansowano projekty, które mają pomóc uczelniom dostosować wiedzę i umiejętności absolwentów do potrzeb biznesu.

Nowe kompetencje

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (ZPSB) dzięki unijnym pieniądzom powstał nowy model studiów podyplomowych Knowledge@Work, który będzie bezpłatnie oferowany innym uczelniom. Chodzi o uzupełnienie programów studiów podyplomowych o najważniejsze kompetencje wymagane przez pracodawców. [...]

Źródło:  Puls Biznesu, 18.05.2015 r. (czytaj online)

wróć