Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Gdzie mogę studiować

Oto lista uczelni wyższych, które realizują model kształcenia Knowledge@Work. W tym modelu możesz studiować na tych właśnie uczelniach. Zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - studia podyplomowe oraz studia I i II stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu prowadzone są w modelu Knowledge@Work. Dzięki temu profesjonalny program nauczania zostaje wzbogacony o zestaw wybrany z 10 kompetencji kluczowych, cenionych przez pracodawców i przydatnych niezależnie od zawodu absolwentów. Dla każdego studenta tworzona jest ścieżka kształcenia z indywidualnie skomponowanym zestawem modułów wiedzy na odpowiednim poziomie zaawansowania. Dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning) wiedzę i umiejętności można zdobywać wygodnie, w dowolnym miejscu i czasie.

 

Sprawdź pełną ofertę studiów prowadzonych w modelu K@W na www.zpsb.pl

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

 

W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce. Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów.

 

Sprawdź pełną ofertę studiów prowadzonych w Modelu Knowledge@Work na www.uni.lodz.pl. 

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku to jedna z najstarszych
niepublicznych szkół wyższych. Kształci na 6 kierunkach licencjackich, 1 inżynierskim
oraz 3 magisterskich. Prowadzi także blisko 60 zakresów studiów podyplomowych.
Jest to uczelnia o profilu praktycznym, tak więc kładzie nacisk na realizację
zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

 

W proces kształcenia wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia dydaktyczne,
w tym e-learning. W SWPW funkcjonuje internetowa platforma edukacyjna
WLODEK, a od bieżącego roku wykorzystywana jest również platforma Knowledge@Work. 

 

Sprawdź pełną ofertę studiów prowadzonych w Modelu Knowledge@Work 
na kaw.wlodkowic.pl