Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Uczelnie partnerskie

Na polskim rynku pracy zachodzą dziś bardzo dynamiczne zmiany, a odpowiadanie na nie to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie. Model Knowledge@Work, który opracowała Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, pozwala sprostać coraz wyższym wymaganiom studentów i pracodawców wobec oferty dydaktycznej.

 

Z modelu K@W mogą bezpłatnie skorzystać uczelnie z całej Polski, wykorzystując platformę K@W do uzupełnienia programów kształcenia o kompetencje kluczowe, zwiększając w ten sposób szanse swoich absolwentów na zawodowy sukces.

 

W modelu K@W studia prowadzi już Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - wszystkie kierunki studiów podyplomowych, a także wybrane specjalności na I i II stopniu na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie.

Także inne inne uczelnie w Polsce wdrażają model K@W i oferują kompetencje kluczowe swoim studentom i słuchaczom na platformie K@W. Są to już m.in.:

Kolejne zainteresowane uczelnie także przygotowują się do wdrożenia modelu, m.in.:

 

Zapraszamy do kontaktu także Twoją Uczelnię: kontakt dla Uczelni