Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Korzyści z modelu

Współczesny rynek pracy to rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry nowoczesnej gospodarki. Szkolnictwo wyższe w Polsce musi sprostać coraz wyższym wymaganiom. Wymaganie te dotyczą zarówno odpowiedniego poziomu kształcenia, jak i przygotowania oferty dydaktycznej zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców i pracowników.

Kompetencje kluczowe pożądane pracodawców:

  1. Autoprezentacja
  2. Komunikacja interpersonalna
  3. Kreatywność
  4. Praca w zespole
  5. Prawo gospodarcze
  6. Ugruntowane podstawy matematyki
  7. Umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym
  8. Zarządzanie wiedzą
  9. Zarządzanie zespołami
  10. Znajomość technologii informatycznych

Najważniejsze wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w Polsce to:

Knowledge@Work – zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych to odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku.

Model Knowledge@Work

Główne wyróżniki modelu Knowledge@Work

Model Knowledge@Work może być wdrażany w całości lub w części zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez daną uczelnię.