Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Repozytorium dokumentów

Repozytorium dokumentów to miejsce, w którym osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację oferty studiów podyplomowych mogą pobrać programy kształcenia na studiach podyplomowych, podręczniki do narzędzia Barometr Kompetencji Kluczowych oraz poradniki z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi kształcenia osób dorosłych.

 

Nazwa dokumentu Przeznaczenie dokumentu

Nawigator wdrożenia modelu K@W

Skrócony nawigator wdrożenia modelu Knowledge@Work (dokument jest skrótem Podręcznika wdrożenia modelu K@W).

Podręcznik wdrożenia modelu Knowledge@Work

Podręcznik jest narzędziem przeznaczonym do wykorzystania przez uczelnie zainteresowane wdrożeniem modelu Knowledge@Work. W podręczniku przedstawiono genezę, istotę i przeznaczenie modelu K@W, opis jego kluczowych elementów, a także zadania, jakie powinny przedsięwziąć uczelnie (osoby odpowiedzialne za ofertę edukacyjną), które zdecydują się na wdrożenie modelu.

Przewodnik po platformie K@W - Broker edukacyjny

Szczegółowy poradnik dla Brokera edukacyjnego z obsługi platformy K@W. Obejmuje instrukcję zarządzania kontami użytkowników - słuchaczy, przydzielania testów barometru kompetencji kluczowych, sprawdzania wyników, przydzielania materiałów szkoleniowych - zarówno pakietów wiedzy w e-learningu jak i gry m-learningowej.

Przewodnik po platformie K@W - Słuchacz

Szczegółowy poradnik korzystania z platformy K@W dla Słuchacza studiów. Obejmuje instrukcje przystępowania do testów barometru kompetencji, korzystania z materiałów e-learnigowych oraz uruchamiania gry mobilnej "Pigułki kompetencji".

Podręcznik Barometru Kompetencji Kluczowych – dla Uczelni

Podręcznik zawiera opis, konstrukcję i zasady stosowania narzędzi do diagnozy kompetencji kluczowych. Przedstawia też charakterystykę kompetencji kluczowych w modelu oraz szczegółowy opis procedury badania.

Podręcznik Barometru Kompetencji Kluczowych – dla Słuchaczy

Podręcznik zawiera opis i zasady korzystania z narzędzia diagnozy kompetencji kluczowych dla słuchaczy na studiach podyplomowych. Objaśnia też rolę Brokera edukacyjnego oraz znaczenie kompetencji kluczowych w rozwoju własnego potencjału.

Zalecenia dla Brokera Edukacyjnego

Dokument służy do przygotowania pracownika do wypełniania zadań Brokera edukacyjnego.

Modelowa struktura programu kształcenia na studiach podyplomowych

Dokument pokazuje zasady włączania kompetencji kluczowych do programów kształcenia na studiach. Zainteresowane uczelnie znajdą w nim przykłady opisu kart modułów kompetencji kluczowych, sposób uwzględniania kompetencji kluczowych w dotychczasowych programach. Dokument może być inspiracją do tworzenia własnych programów kształcenia w oparciu o kompetencje kluczowe.

Metodyki zdalnego nauczania osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych

Poradnik zawiera praktyczne informacje pomocne przy planowaniu form edukacyjnych w oparciu o zdalne nauczanie. Opracowanie ma postać zbioru praktycznych wskazówek przydatnych do prawidłowego zaprojektowania metodyki zdalnego nauczania osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kompetencji kluczowych. 

Zbiór dobrych praktyk w zakresie tworzenia materiałów e-learningowych i m-learningowych

Poradnik zawiera praktyczne informacje pomocne przy projektowaniu materiałów e-learningowych oraz m-learningowych dedykowanych uczeniu się osób dorosłych - zarówno od strony metodycznej, jak i technicznej przedsięwzięcia. W poradniku zdefiniowano główne przesłanki do włączenia takich materiałów do kształcenia osób dorosłych, a także przedstawiono zalecenia metodyczne w zakresie ich projektowania, przyjęte w modelu Knowledge@Work.