Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Doświadczenie projektodawcy

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie to najstarsza i największa niepubliczna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Jest uczelnią o praktycznym profilu kształcenia, posiadającą ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu kadr menadżerskich dla nowoczesnej gospodarki. Od początku swojej działalności ZPSB wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i wymaganiom pracodawców, dostosowując ofertę dydaktyczną studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz Executive MBA do aktualnych trendów panujących na rynku pracy.

Projekty rozwojowe i badawcze Szkoły realizowane są przez Centrum Rozwoju Biznesu, działające od 1997 roku. Główne obszary aktywności to m.in. badania koniunkturalne, w tym tworzenie narzędzi do obserwacji koniunktury gospodarczej regionu, badania kondycji firm i gospodarstw domowych, badania firm start-up, analizy nowoczesnych modeli biznesowych, badania i symulacje rynku pracy, projekty wspierające współpracę nauki z biznesem, badania rozwojowe metod kształcenia dorosłych, szczególnie z wykorzystaniem e- i m-learningu.

Na przestrzeni ostatnich lat ZPSB zrealizowała między innymi następujące przedsięwzięcia: