Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

MNiSW przekazało do konsultacji społecznych nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


MNiSW przekazało do konsultacji społecznych nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Proponowane w niej rozwiązania uzupełniają dotychczasową lukę w ustawodawstwie i sprzyjają realizacji przez uczelnie wytycznych UE w zakresie kształcenia przez całe życie.

Jedną z ważniejszych propozycji jest umożliwienie dojrzałym osobom z doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach uzupełnienia wykształcenia i uzyskanie dyplomu szkoły wyższej poza formalnym tokiem studiów. Zaproponowano nowy przepis zgodnie z którym uczelnie będą mogły potwierdzać kompetencje uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego, np. w pracy, na kursach i szkoleniach, przez samodoskonalenie, wolontariat itp. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby z minimum pięcioletnim doświadczeniem, po maturze. Uczelnie będą mogły zweryfikować ich wiedzę i umiejętności oraz zaliczyć uzyskane w ten sposób efekty w poczet studiów. W rezultacie takie osoby będą mogły uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, czyli ich studia będą krótsze lub mniej intensywne. To rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza dla osób pracujących, które będą mogły uzupełnić kwalifikacje oraz lepiej dostosować swoje umiejętności do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Szczegółowe informacje:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konsultacje-spoleczne-nowelizacji-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-rozpoczete_20130723.html

wróć