Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Panele ekspertów: „Oferta edukacji ustawicznej na uczelniach wyższych – bariery i wyzwania”


Panele ekspertów: „Oferta edukacji ustawicznej na uczelniach wyższych – bariery i wyzwania”

W dniach 26 i 27 kwietnia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie odbyły się spotkania ekspertów, gdzie specjaliści, między innymi w zakresie kształcenia osób dorosłych, wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji, a także przedstawiciele świata biznesu dzielili się swymi doświadczeniami i opiniami co do stanu aktualnego i przyszłości kształcenia przez całe życie.

W obu spotkaniach dział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych, zarówno Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu jak i innych z regionu, m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej, ale także uczelni z Polski, m.in. Collegium Civitas z Warszawy czy Wyższej Szkoły Biznesu z Piły. W gronie uczestników nie zabrakło też ekspertów reprezentujących sferę biznesu i rynku pracy, wśród nich też firm szkoleniowych, consultingowych i informatycznych, także instytucji publicznych, np. zakładu opieki zdrowotnej i bezpośrednich odbiorców studiów podyplomowych, a także instytucji otoczenia biznesu i wspierania przedsiębiorczości, jak m.in. Akademickie Biuro Karier US.

Właśnie kompetencje kluczowe, które miałyby zostać włączone do standardowego programu studiów podyplomowych w modelu Knowledge@Work, wzbudziły żywą dyskusję zgromadzonych ekspertów. Już sam pomysł uzupełnienia specjalistycznego programu studiów o kwalifikacje społeczne został uznany za niezwykle pożądany i bardzo aktualny. Potwierdzali to też obecni na spotkaniu pracodawcy, choć z ich perspektywy najlepszy byłby model z indywidualnym opracowaniem katalogu kompetencji dla danej firmy. Jednak taki katalog mógłby funkcjonować w ramach zamawianych przez firmy szkoleń, natomiast model studiów Knowledge@Work zakłada uniwersalność dla wdrożenia go na dowolnej uczelni oraz ekonomiczność takiej oferty studiów dla słuchaczy i jednostki prowadzącej.

Kolejnym elementem modelu Knowledge@Work, który zainteresował ekspertów był Broker edukacyjny i narzędzie Barometru kompetencji. Szczególnie przedstawiciele innych uczelni z kraju, m.in. Collegium Civitas z Warszawy, podkreślali że takie stanowisko jest nowatorskim, ale bardzo ciekawym pomysłem. Przewidywany w projekcie Barometr kompetencji ma mierzyć 10 uzupełniających kompetencji kluczowych i wg tej diagnozy proponować ścieżkę kształcenia z indywidualnym doborem modułów w zakresach podstawowym lub uzupełniającym.

Raport ze spotkań ekspertów jest do pobrania w repozytorium dokumentów

wróć