Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Patronat Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego


fundacja_edukacja_sm

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego objęła Patronat Honorowy nad projektem Knowledge@Work. 

Prezes Fundacji, pani Grażyna Kaczmarczyk, tak mówi o projekcie:

 "Umiejętność elastycznego dostosowywania przez uczelnie programów studiów do wyzwań rynku pracy to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stają dziś przed szkolnictwem wyższym. Przepisy prawa pozwalają uczelniom modyfikować koncepcje i programy kształcenia w taki sposób, by mury uniwersytetu opuszczali absolwenci wyposażeni w aktualną wiedzę, a także w umiejętności i kompetencje przydatne w danym momencie pracodawcom. Problem w tym, że szkoły wyższe nie zawsze potrafią wykorzystać możliwości, jakie w zakresie ewaluowania i modyfikowania programów studiów daje im ustawa.

Projekt „Knowledge@Work” może w tym pomóc. To unikatowe, nowatorskie narzędzie pozwala szkołom wyższym - bez większych kosztów i bez dodatkowego zaangażowania - uzupełniać programy kształcenia o moduły wyposażające absolwentów w tzw. kompetencje kluczowe: interpersonalne, społeczne i menedżerskie. Narzędzia, jakie są dostępne w ramach projektu, służą kształtowaniu u studentów postaw proprzedsiębiorczych i innowacyjnych, kreują samodzielność poznawczą, uczą korzystania z technologii ICT. Projekt „Knowledge@Work” to rozwiązanie, które warto polecić wszystkim uczelniom zainteresowanym kształceniem pod kątem potrzeb rynku pracy, otwartym na wyzwania współczesności."

wróć