Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Patronat medialny Forum Akademickiego


For

Magazyn Forum Akademickie objął Patronat medialny nad projektem Knowledge@Work. 

Redakcja tak mówi o projekcie:

 "Pracownicy wielu instytucji i członkowie różnych środowisk, w tym absolwenci studiów, stwierdzają u siebie brak kompetencji miękkich (np. takich jak komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, zarządzanie wiedzą), a zarazem napotykają na barierę w ich zdobywaniu. Po pierwsze, odpowiednie kursy nie są oferowane przez uczelnie. Po drugie, na szukanie odpowiednich kursów brakuje często czasu w normalnym trybie studiów i pracy. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi model K@W, który nie tylko umożliwia odbycie kursów w zakresie zdobywania umiejętności miękkich już w ramach studiów, ale jeszcze oferuje nowoczesną interaktywną platformę do ich prowadzenia. Dzięki temu można rozwijać dodatkowe kompetencje w elastyczny i zindywidualizowany sposób, w dowolnym czasie i miejscu. Projekt wpisuje się w trend kształcenia przez całe życie. Forum Akademickie, wspierając ideę projektu Knowledge@Work, rekomenduje polskim uczelniom wdrażanie modelu K@W do programów studiów."

wróć