Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Zatwierdzona strategia projektu Knowledge@Work


Strategia_zatwierdzona

W dniach 30 września i 1 października br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe. Jednym z punktów posiedzenia była prezentacja strategii wdrażania projektu „PI-Knowledge@Work zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych” przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie

Strategię zaprezentowała menadżer projektu, dr Justyna Osuch (zobacz strategię). Następnie została przedstawiona opinia eksperta, p. Andrzeja S. Składanowskiego. W swoim podsumowaniu oceny stwierdził on, iż nie ma zastrzeżeń do prawidłowości założeń i potencjału praktycznego projektu. W opinii eksperta projekt spełnia wyraźnie warunek innowacji, która integruje znane modele edukacyjne i tworzy nowy kompleksowy model. Zarekomendował zatwierdzenie strategii bez zmian.

W głosowaniu członkowie sieci jednogłośnie zatwierdzili strategię projektu. Tym samym projekt przeszedł do fazy testowania.

wróć