Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Wydarzenia

Rozpoczynamy testowanie nowego modelu studiów Knowledge@Work

testowanie

Rozpoczynamy testowanie nowego modelu studiów Knowledge@Work. Pierwsze studia podyplomowe K@W ruszają na dwóch uczelniach od marca 2014 – Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Zatwierdzona strategia projektu Knowledge@Work

Strategia_zatwierdzona

W dniach 30 września i 1 października br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe. Jednym z punktów posiedzenia była prezentacja strategii wdrażania projektu „PI-Knowledge@Work zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych” przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie

czytaj więcej

Panele ekspertów: „Oferta edukacji ustawicznej na uczelniach wyższych – bariery i wyzwania”

Panele ekspertów: „Oferta edukacji ustawicznej na uczelniach wyższych – bariery i wyzwania”

W dniach 26 i 27 kwietnia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie odbyły się panele ekspertów podczas których specjaliści z zakresu kształcenia osób dorosłych, wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji oraz przedstawiciele świata biznesu dzielili się swymi doświadczeniami i opiniami co do stanu aktualnego i przyszłości kształcenia przez całe życie.

czytaj więcej

MNiSW przekazało do konsultacji społecznych nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

MNiSW przekazało do konsultacji społecznych nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

MNiSW przekazało do konsultacji społecznych nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Proponowane w niej rozwiązania uzupełniają dotychczasową lukę w ustawodawstwie i sprzyjają realizacji przez uczelnie wytycznych UE w zakresie kształcenia przez całe życie.

czytaj więcej