Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Zespół projektowy

Menedżer projektu – dr Justyna Osuch, Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych i MBA
Koordynator merytoryczny – prof. ZPSB dr Grażyna Maniak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Koordynator technologiczny – dr nt Dorota Dżega, Prodziekan ds. e-Learningu
Koordynator ds. upowszechniania projektu – Agata Mikołajczak
Kierownik biura projektu – Wioleta Kasiewicz