Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Barometr Kompetencji Kluczowych

Co to jest Barometr Kompetencji Kluczowych i co bada?

Barometr Kompetencji Kluczowych to narzędzie diagnostyczne opracowane do celów diagnozy tzw. kompetencji kluczowych rozumianych jako szeroki wachlarz posiadanych przez Ciebie umiejętności i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania z sukcesem na współczesnym rynku pracy, w tym kompetencje miękie. Diagnozowane kompetencje stanowią istotne uzupełnienie kompetencji specjalistycznych i bezpośrednio wpływają na podniesienie Twojej atrakcyjności zawodowej.

Barometr Kompetencji Kluczowych to zestaw 10 testów, który umożliwia dokonanie oceny poziomu Twoich kompetencji kluczowych. Na etapie przygotowywania testów kompetencyjnych posługiwano się literaturą przedmiotu, informacjami branżowymi, raportami oraz danymi z roczników statystycznych.

Dlaczego warto skorzystać z Barometru Kompetencji Kluczowych?

Barometr Kompetencji Kluczowych skutecznie umożliwi Ci:

Barometr Kompetencji Kluczowych zarekomenduje ścieżkę kształcenia dopasowaną do Twoich potrzeb. Indywidualnie dobrany „pakiet wiedzy” ułatwi Ci wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych.

W jaki sposób udostępniane są wyniki Barometru Kompetencji Kluczowych?

Po wykonaniu testu system automatycznie wygeneruje podsumowanie:

Dostęp do Twoich wyników masz wyłącznie Ty oraz osoby upoważnione z ramienia Uczelni, w tym Twój Broker Edukacyjny.

Jakie są zasady korzystania z Barometru Kompetencji Kluczowych?

Przystępując do Barometru Kompetencji Kluczowych zadbaj o warunki i komfort przy wypełnianiu testu. Pamiętaj:

W przypadku pytań lub problemów skontaktuj się z Broker Edukacyjnym.