Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Folder informacyjny dla Studentów/Słuchaczy

* Elastyczny i nowoczesny model K@W * Broker edukacyjny * Autodiagnoza czyli Barometr kompetencji kluczowych * Pakiety wiedzy w e-learningu i gra mobilna * Jak korzystać z platformy K@W?

Chcesz wiedzeć jakie kompetencje miękkie są ważne w rozwoju kariery zawodowej? Interesuje Cię więcej informacji na temat barometru kompetencji kluczowych? Chcesz poznać model studiowania online? Praktyczne informacje o modelu Knowledge@Work - zapraszamy do pobrania folderu dla Studentów /Słuchaczy (PDF):